Nieuwsbrief

Coronaversoepelingen, samen de volgende fase in!

Dinsdagavond hebben we allemaal gevierd dat de meeste coronamaatregelen gaan verdwijnen. Inmiddels zijn we twee dagen verder, iedereen heeft zijn roes uitgeslapen en denken we na over hoe we de volgende fase in kunnen gaan, nu er weer van alles mag.

 

Enkele voorbeelden van regels die geschrapt gaan worden:

  • Per direct verandert het thuiswerkadvies naar maximaal de helft van de tijd op kantoor;
  • Vanaf vrijdag is geen mondkapje en vaste zitplaats meer nodig op locaties tot vijfhonderd bezoekers;
  • Besmette personen hoeven vanaf vrijdag nog maar 5 (in plaats van 7) dagen in isolatie, wanneer ze tevens minimaal 24 uur klachtenvrij zijn;
  • Vanaf 25 februari vervalt de 1,5 meter afstandsregel, net als de sluitingstijden en de mondkapjesplicht (deze blijft wel verplicht in het openbaar vervoer, vliegtuig en luchthaven)

 

Goed nieuws, maar wat is de impact voor uw organisatie?

‘Eindelijk’ is het gevoel wat overheerst. Maar daarnaast ook meteen: hoe nu verder? Hoe ga ik hier als organisatie mee om? Niet iedereen zal direct alles los willen laten. Corona is er nog steeds. De ene medewerker zal direct alle regels willen laten varen, de ander is hier voorzichtig in en wil het liever gefaseerd. Zeker als je kwetsbaar bent voor Corona of iemand in je privé situatie is dat. Belangrijk daarom om goed te communiceren hoe binnen uw organisatie met de versoepelingen om te gaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • Hoe organiseren we het thuiswerken zodat niet iedereen tegelijkertijd op kantoor is;
  • Welke adviezen blijven we hanteren zoals geen handen schudden en goed ventileren;
  • Duidelijkheid geven wat te doen je als je verkouden bent;
  • Advies aan iedereen: geef elkaar de ruimte om ieder zijn/haar weg te vinden in de nieuwe maatregelen. Oordeel niet. Doe een rondje hoe iedereen de afgelopen 2 jaar ervaren heeft;
  • Wat doen we met onboarding nieuwe medewerkers, uitgesteld door Corona?
  • En ook: blijf Corona serieus nemen, het is nog niet verdwenen!

 

Samen oplossen!

Belangrijk is om gezamenlijk te bespreken hoe iedereen deze nieuwe fase ervaart, voordat alle maatregelen komen te vervallen. In een extra gepland teamoverleg, afdelingsoverleg of door een rondje langs iedereen te maken. Communiceer vervolgens centraal hoe je als organisatie deze nieuwe fase ingaat, hoe omgegaan wordt met de wijzigingen en wat een juiste balans is waarin elke medewerker zich prettig en veilig voelt. En zo onduidelijkheden te voorkomen. Indien u nog vragen heeft, neem dan contact op met uw bedrijfsarts of met Anita Groenewoud op 06 – 54693495.


 

 

Sthenos beeldmerk

 

Nieuwsbrief

We groeien, maar zijn nog niet klaar


We hebben onze ambitie om te groeien niet onder stoelen of banken gestoken. Waarbij we steeds
gezegd hebben dat dit niet ten koste van de kwaliteit van onze dienstverlening mag gaan. We zijn
kritisch, maar dat is dan ook beloond!


Deze maand zijn twee nieuwe collega’s gestart. Dit zijn Marlie Muusers (arts) en Pauline
Beijersbergen (casemanager en vertrouwenspersoon). Wij zijn zeer blij met deze nieuwe collega’s.
Marlie is gestart als ANIOS bedrijfsgeneeskunde wat betekent dat ze onder supervisie werkt van
een bedrijfsarts. Ze vormt daarbij, zoals jullie van ons gewend zijn, een belangrijke schakel tussen
werkgever en werknemer. Pauline start als vertrouwenspersoon. Een actueel onderwerp op dit
moment door de ontwikkelingen bij The Voice. Veel organisaties beseffen steeds meer dat zij zaken
geregeld moeten hebben met betrekking tot aandacht voor ongewenste omgangsvormen, zoals de
Arbowet verplicht. De vraag naar het inzetten van een vertrouwenspersoon voor het opvangen,
begeleiden en ondersteunen van je werknemers is dan ook toegenomen. In deze nieuwsbrief stellen
beide nieuwe collega’s zich voor.


Wie is onze nieuwe arts: Marlie Muusers stelt zichzelf voor


“Ik ben Marlie, 26 jaar, en onlangs afgestudeerd als basisarts aan het Erasmus MC Rotterdam. Per 1
juni ben ik met veel enthousiasme gestart als ANIOS bedrijfsgeneeskunde bij Sthenos. Dit vakgebied
past bij mijn brede interesse binnen de geneeskunde: van aandoeningen rond het
bewegingsapparaat tot de psychiatrie. Ik kijk ernaar uit om mijn steentje bij te dragen aan de
gezondheid van werkend Nederland.”


Wie is onze nieuwe vertrouwenspersoon: Pauline Beijersbergen stelt zichzelf voor


“Mijn naam is Pauline Beijersbergen, 37 jaar, getrouwd en moeder van drie kinderen. Ik omring
mijzelf graag met mensen die ambitieus zijn, voelbaar passie uitdragen en verantwoordelijkheid
nemen door eigen keuzes te maken. Dit maakt dat ik mij direct thuis voel bij Sthenos. Momenteel ben
ik werkzaam bij een gemeente als procesregisseur complexe zorg en dit jaar bij Sthenos gestart als
extern vertrouwenspersoon. Een rol die op mijn lijf geschreven is, omdat ik als werknemer en
leidinggevende weet hoe belangrijk een emotioneel veilige werkomgeving is. Een nieuwe uitdaging
die ik met veel plezier aanga!”


We zijn nog niet klaar


De titel van de nieuwsbrief zegt het al: we zijn nog niet klaar. Op dit moment hebben we nog 2
vacatures voor (bedrijfs)artsen. Daarnaast zoeken we nog casemanagers (werkgeverszijde en in
taakdelegatie) en de daarbij behorende ondersteuning. Weet je nog iemand? Laat hem/haar vooral
contact opnemen. Dat kan via uw (bedrijfs)arts of via Anita Groenewoud op 06 – 54693495.

Sthenos beeldmerk

 

Nieuwsbrief

We zijn erkend als opleidingsinstelling!

In juni hebben wij het bericht ontvangen van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) dat Sthenos erkend is als opleidingsinstelling voor het specialismen arbeid en gezondheid – bedrijfsgeneeskunde. Tevens zijn Jorge Andrade en Andre Verburgh erkend als Praktijkopleider. De erkenning is voor onbepaalde tijd, met ingang van 20 juni 2022.

Kwaliteit

Een mooi resultaat van een intensief traject, maar ook een bevestiging van de kwaliteit die we leveren, het belang dat we toekennen aan de kennis en ontwikkeling van onze medewerkers en de overtuiging dat onze praktijkopleiders hun kennis en ervaring kunnen overdragen aan basisartsen.

Wat betekent het in de praktijk?

Dit betekent dat we vanaf nu zelfstandig, uiteraard in samenwerking met een opleidingsinstelling voor het theoretisch deel, artsen kunnen opleiden tot bedrijfsarts. Deze opleiding duurt minimaal 4 jaar. Een arts in opleiding, oftewel een AIOS (Arts In Opleiding tot Specialist) werkt zelfstandig, onder supervisie van een van de Praktijkopleiders.

Kansen

De erkenning als opleidingsinstelling biedt Sthenos nieuwe kansen. We zien steeds meer jonge artsen de keuze maken de opleiding tot bedrijfsarts te gaan volgen. Bij een geschikte kandidaat kunnen we die nu via Sthenos de opleiding laten starten. Daarnaast brengt een bedrijfsarts in opleiding ook weer nieuwe kennis en inzichten mee die hij/zij opsteekt tijdens de opleiding.

Indien u nog vragen heeft, neem dan contact op met uw (bedrijfs)arts of met Anita Groenewoud op 06 – 54693495

Sthenos beeldmerk

Automatische concepten

 

Nieuwsbrief

We groeien, maar zijn nog niet klaar


We hebben onze ambitie om te groeien niet onder stoelen of banken gestoken. Waarbij we steeds
gezegd hebben dat dit niet ten koste van de kwaliteit van onze dienstverlening mag gaan. We zijn
kritisch, maar dat is dan ook beloond!


Deze maand zijn twee nieuwe collega’s gestart. Dit zijn Marlie Muusers (arts) en Pauline
Beijersbergen (casemanager en vertrouwenspersoon). Wij zijn zeer blij met deze nieuwe collega’s.
Marlie is gestart als ANIOS bedrijfsgeneeskunde wat betekent dat ze onder supervisie werkt van
een bedrijfsarts. Ze vormt daarbij, zoals jullie van ons gewend zijn, een belangrijke schakel tussen
werkgever en werknemer. Pauline start als vertrouwenspersoon. Een actueel onderwerp op dit
moment door de ontwikkelingen bij The Voice. Veel organisaties beseffen steeds meer dat zij zaken
geregeld moeten hebben met betrekking tot aandacht voor ongewenste omgangsvormen, zoals de
Arbowet verplicht. De vraag naar het inzetten van een vertrouwenspersoon voor het opvangen,
begeleiden en ondersteunen van je werknemers is dan ook toegenomen. In deze nieuwsbrief stellen
beide nieuwe collega’s zich voor.


Wie is onze nieuwe arts: Marlie Muusers stelt zichzelf voor


“Ik ben Marlie, 26 jaar, en onlangs afgestudeerd als basisarts aan het Erasmus MC Rotterdam. Per 1
juni ben ik met veel enthousiasme gestart als ANIOS bedrijfsgeneeskunde bij Sthenos. Dit vakgebied
past bij mijn brede interesse binnen de geneeskunde: van aandoeningen rond het
bewegingsapparaat tot de psychiatrie. Ik kijk ernaar uit om mijn steentje bij te dragen aan de
gezondheid van werkend Nederland.”


Wie is onze nieuwe vertrouwenspersoon: Pauline Beijersbergen stelt zichzelf voor


“Mijn naam is Pauline Beijersbergen, 37 jaar, getrouwd en moeder van drie kinderen. Ik omring
mijzelf graag met mensen die ambitieus zijn, voelbaar passie uitdragen en verantwoordelijkheid
nemen door eigen keuzes te maken. Dit maakt dat ik mij direct thuis voel bij Sthenos. Momenteel ben
ik werkzaam bij een gemeente als procesregisseur complexe zorg en dit jaar bij Sthenos gestart als
extern vertrouwenspersoon. Een rol die op mijn lijf geschreven is, omdat ik als werknemer en
leidinggevende weet hoe belangrijk een emotioneel veilige werkomgeving is. Een nieuwe uitdaging
die ik met veel plezier aanga!”


We zijn nog niet klaar


De titel van de nieuwsbrief zegt het al: we zijn nog niet klaar. Op dit moment hebben we nog 2
vacatures voor (bedrijfs)artsen. Daarnaast zoeken we nog casemanagers (werkgeverszijde en in
taakdelegatie) en de daarbij behorende ondersteuning. Weet je nog iemand? Laat hem/haar vooral
contact opnemen. Dat kan via uw (bedrijfs)arts of via Anita Groenewoud op 06 – 54693495.

Sthenos beeldmerk