Nieuwsbrief

We zijn erkend als opleidingsinstelling!

In juni hebben wij het bericht ontvangen van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) dat Sthenos erkend is als opleidingsinstelling voor het specialismen arbeid en gezondheid – bedrijfsgeneeskunde. Tevens zijn Jorge Andrade en Andre Verburgh erkend als Praktijkopleider. De erkenning is voor onbepaalde tijd, met ingang van 20 juni 2022.

Kwaliteit

Een mooi resultaat van een intensief traject, maar ook een bevestiging van de kwaliteit die we leveren, het belang dat we toekennen aan de kennis en ontwikkeling van onze medewerkers en de overtuiging dat onze praktijkopleiders hun kennis en ervaring kunnen overdragen aan basisartsen.

Wat betekent het in de praktijk?

Dit betekent dat we vanaf nu zelfstandig, uiteraard in samenwerking met een opleidingsinstelling voor het theoretisch deel, artsen kunnen opleiden tot bedrijfsarts. Deze opleiding duurt minimaal 4 jaar. Een arts in opleiding, oftewel een AIOS (Arts In Opleiding tot Specialist) werkt zelfstandig, onder supervisie van een van de Praktijkopleiders.

Kansen

De erkenning als opleidingsinstelling biedt Sthenos nieuwe kansen. We zien steeds meer jonge artsen de keuze maken de opleiding tot bedrijfsarts te gaan volgen. Bij een geschikte kandidaat kunnen we die nu via Sthenos de opleiding laten starten. Daarnaast brengt een bedrijfsarts in opleiding ook weer nieuwe kennis en inzichten mee die hij/zij opsteekt tijdens de opleiding.

Indien u nog vragen heeft, neem dan contact op met uw (bedrijfs)arts of met Anita Groenewoud op 06 – 54693495

Sthenos beeldmerk